50 هزار هوادار به المپیکو می روند

مرحله حذفی لیگ قهرمانان از فردا شب آغاز خواهد شد و رمی ها در المپیکو میزبان پورتو خواهند بود.گازتا دلو اسپرت در خبری نوشت که بیش از 50هزار هوادار به استادیوم خواهند رفت و سهم پورتو 4هزار خواهد بود.گفته می شود اقدامات امنیتی شدیدی صورت خواهد گرفت.