رم به دنبال استعداد پارتیزان

به گزارش کالچومرکاتو،سران رم همچنان به دنبال بازیکنان آینده دار هستند.مونچی مدیر ورشی رم لازار اسلاوکوویچ دروازبان 17 ساله پارتیزان بلگراد را مدنظر قرار داده ست.تورینو،اینتر و بایرن مونیخ نیز او را زیر نظر دارند.حسین الگائود با سه باشگاه ایتالیایی در تماس ست.این دروازبان صربستانی 183 سانتی متر قد دارد و راس پاست.