يوونتوس به جذب زانیولو خوش بین است

توتو اسپرت گزارش می دهد که يوونتوس برای جذب نیکولو زانیولو بسیار مصمم است. روزنامه های چاپ تورین معتقدند که فرایند جذب زانیولو شبیه به برناردسکی خواهد بود. آنها می خواهند قبل از تمدید قرارداد زانیولو به جالوروسی پیشنهادی بفرستند و از آنجایی که جالوروسی در حال ساخت ورزشگاه است احتمال می رود جیمز پالوتا این پیشنهاد را قبول کند.