مصدومیت بیاندا،به زودی بررسی می شود

به گزارش اسکای اسپرت،ویلیام بیاندا مدافع جالوروسی که در تابستان گذشته با هزینه 11 میلیون یورویی از لنز فرانسه به رم آمد،در طول تمرینات اخیر تیم پریماورا دچار مصدومیت شد.گزارش اولیه نشان از مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط می داد اما بعدا این مورد رد شد.طبق آخرین اخبار روز چهارشنبه توسط پروفسور ماریانی تحت آزمایشش آرتروسکوپی قرار خواهد گرفت تا مصدومیت او مشخص شود.