مصاحبه الشعراوی قبل از بازی میلان

استفان الشعراوی قبل از بازی با میلان با اسکای اسپرت انجام داد.
چه نوع فضایی انتظار دارید؟
ما در اینجا برای به دست آوردن اعتماد طرفداران و به دست آوردن اعتماد به نفس خودمان به میدان می رویم.
امکان رفتن به چهارم در جدول وجود دارد.
این همان چیزی است که جدول می گوید. این یک بازی مهم برای به دست آوردن  اعتماد به نفس است.این یک مسابقه مهم از چند نقطه‌نظر است.