زانیولو:”ما سزاوار پیروزی بودیم.”

نیکولو زانیولو زننده تک گل رمی ها مقابل میلان بعد از تساوی مقابل میلان به رما تی وی گفت:”ما شایستگی بیشتری داشتیم،.3-4 شانس بهتری ایجاد کردیم اما موفق نشدیم.ولی عملکرد خوبی داشتیم.اکنون یک بازی دیگر در روز جمعه وجود دارد که باید پیروز شویم.سرمربی از من خواست که به مرکز دفاع حریف بروم.ما به سختی کار می کنیم تا به پیروزی برسیم.”