اخرین پیش بینی از ترکیب اصلی

تا ساعتی دیگر رمی ها در المپیکو از میلانی ها میزبانی خواهند کرد.این در حالی ست که نتیجه این مسابقه می تواند بر آینده اوزبیو دی فرانچسکو تاثیر گذار باشد.طبق آخرین اخبار،دیفرا از سیستم 3-3-4 بهره خواهد بود و همزمان از ژکو و شیک در خط حمله استفاده خواهد کرد.خبر خوب نیز بازگشت دانیله ده روسی ست و قطعا در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.به گزارش اسکای اسپرت ایتالیا،لورنزو پلگرینی و زانیولو نیز می توانند همراه کاپیتان ده روسی در میانه زمین قرار بگیرند و شیک به عنوان وینگر راست و ال شعراوی به عنوا وینگر چپ،در جناحین ادن ژکو که در نوک خط حمله ست،قرار گیرند.

Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Lorenzo Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy