پانوچی جایگزین دیفرا !؟

به گزارش کالچو مرکاتو،کریستین پانوچی بازیکن سابق آ.اس رم و تیم ملی ایتالیا،به عنوان یکی از گزینه های احتمالی اوزبیو دی فرانچسکو انتخاب شده ست.دی فرانچسکو سرمرمبی رم تحت فشار قرار دارد و در صورتی که دیدار روز یکشنبه مقابل میلان را با شکست به پایان برساند،ممکن ست کار خود را از دست دهد.پانوچی بین سال های 2001 و 2009 در رم حضور داشت و همراه رم دو بار قهرمان کوپاایتالیا شد.این مرد دوست داشتنی 45 ساله،هم اکنون سرمربی تیم ملی آلبانی ست.