رسمی؛سولری به براگا پیوست

ادواردو سولری مهاجم 21 ساله رمی ها که در فصل های اخیر به صورت قرضی در اسپتزیا،آلمریا و آلمره سیتی توپ می زد،ه تازگی به رم بازگشت اما خیلی زود باز هم رم را ترک کرد.گفته می شود محصول آکادمی رم به صورت قرضی به تیم اسپورتینگ براگا پیوسته ست.