افتضاح رمی ها در فلورانس

چهارشنبه شب  رمی ها در مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا در آرتمیو دی فرانکی مهمان فیورنتینا بود که در هوای بارانی فلورانس،با نتیجه عجیبی زمین مسابقه را ترک کرد و مجبور شد تا خیلی زود از کوپاایتالیا حذف شود!قهرمانی در کوپا یکی از اهداف رمی ها بود اما آنها مقابل فیورنتینا با نتیجه افتضاح و عجیب هفت بر یک شکست خوردند تا هواداران و شهر رم را شوکه کنند!کولاروف تک گل رم را به ثمر رساند.از طرفی در اواسط نیمه دوم ادین ژکو به دلیل اعتراضات شدید زا زمین مسابقه اخراج شد.البته گفته می شود به سمت داور آب دهان پرتاب کرده ست که هنوز چیزی ثابت نشده ست.