مصاحبه مانچینی با سایت سری آ

جانلوکا مانچینی ستاره خط دفاعی این روزهای آتالانتا که موردتوجه رم و تیم های بسیاری قرار گرفته ست،در جدیدترین مصاحبه خود با سایت رسمی سری آ گفت:”فهمیدن این که تیم های علاقه مندی وجود دارند،همیشه لذت بخش ست اما من یک دیدگاه عجیب و غریب در این مورد دارم.برای ما بازیکنان جوان،مقالات زیادی نوشته شده ست و بعد از عملکرد خوب و گلزنی در برگامو،شایعاتی زیادی منتشر شد.انون من فقط در مورد کار در آتالانتا فکر می کنم.زانیولو؟زمانی که او یک کودک بود،دیدم.من شاعد رشد او بودم و تحت تاثیر قرار گرفتم.نیکولو یک بازیکن قوی ست.شماره 23؟برای ماتراتزی ست!تقریبا تمام خانواده من طرفدار اینتر هستند.”