ایجنت زانیولو اطمینان داد

نیکولو زانیولو یکی از جوانان رم در این فصل است که عملکردی درخشان داشته است. زانیولو حتی نظر تیم های بزرگ اروپایی چون رئال مادرید معطوف خود کرده است. حال ایجنت نیکولو زانیولو اطمینان دارد که مشکلی برای تمدید قرارداد با رم وجود ندارد. او در مصاحبه با تله رادیو استریو گفت :”من فکر می کنم و اطمینان دارم که هیچ مشکلی برای تمدید قرارداد نیکولو با رم وجود ندارد.”

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.