رم-تورینو بر عهده جاکوملی

اسامی داوران هفته بیستم سری آ اعلام شد که بر این اساس پیرو جاکوملی دیدار آ.اس رم و تورینو را در استادیوم المپیکو قضاوت خواهد کرد.آقایان ملی و دل جُوانه کمک ها و مارسکا داور چهارم و اقای ایراتی داور وار خواهند بود.او تاکنون 11 بار برای رم ست زده ست و تاکنون جالوروسی با قضاوت او شکست نداشته و 7 برد و 4 تساوی کسب نموده ستآخرین باری که جاکوملی برای رم سوت زده ست،به دیدار 26 دسامبر گذشته بر می گردد که رم با نتیجه سه بر یک ساسولو شکست داد.