احتمال تمدید با ریکاردی

به گزارش کوریره،پس از اولین حضور السیو ریکاردی در تیم اوزبیو دی فرانچسکو،سران رم می توانند قرارداد جدید با او به امضا برسانند.گفته می شود باشگاه رم قرارداد جدیدی تا سال 2023 با دستمزد سالانه 700هزار یورو در هر فصل ارائه خواهد کرد.ریکاردی یکی از ستاره های تیم پریماورا ی آلبرتو ده روسی ست.