ایجنت شیک؛او رم را ترک نمی کند

پاول پاسکا مدیر برنامه های پاتریک شیک مهاجم اهل چک جالوروسی در مصاحبه با سایت isport.blesk.cz در مورد آینده موکل خود گفت:”من با مونچی مدیر ورزشی رم دو بار ملاقات کردم و پاسخ روشن بود.پاتریک در رم باقی خواهند ماند چون باشگاه هنوز به او اعتقاد دارد.درست ست که در زمستان پیشنهادات خوبی برای پاتریک از انگلستان،اسپانیا،آلمان و ایتالیا ارسال شده ست،اما او در رم می ماند.مشکل شیک فوتبال او نیست.بلکه شخصیت او در زمین ست.پاتریک گاهی اوقات نمی داند چه کاری باید انجام داد.او در تمرینات بسیار قوی ست اما این مهارت ها با تداوم در مسابقات نشان داده نمی شود.”