استوری جدید همسر ریک !

ریک کارسدورپ یکی از بازیکنانی است که در رم انتظارات را بر آورده نکرده است و طبق گزارش رسانه ها او به در رم به فاینورد باز می گردد. حال همسر ریک کارسدورپ که اخیرا عکسی از او و ریک منتشر شده بود که او باردار است. او در اینستاگرام نسبت به شایعات مربوط به ریک به طور واضح جواب نداد ولی سرنخ هایی داد.
طرفداران پرسیدند :آیا فرزند شما در رم متولد می شود؟بله من او را در رم به دنیا خواهم آورد.