پروژه وانیاما در ژانویه منتفی شد

ویکتور وانیاما که یکی از اهداف رم در نقل و انتقالات ژانویه است و رسانه های ایتالیایی این علاقه را تأکید کردند. حال مدیر برنامه های بازیکن تاتنهام گفت :در ماه ژانویه انجام این انتقال امکان پذیر نیست، اما می شود در تابستان به آن فکر کرد. در آینده شاید با رم حرف بزنیم ولی اکنون من با مونچی حرف نزدم.
این بازیکن 27 ساله بدلیل مصدومیت در این فصل فقط 7 بازی انجام داده است.