یووه به مانولاس می اندیشد

کوستاس مانولاس ستاره محبوب خط دفاعی رمی ها،یکی از گزینه های یوونتوس برای خط دفاعی ست.به گزارش استمپا،تورینی ها هنوز هم به مدافع یونانی رم فکر می کنند اما انتخاب اول آنها نیست.در قرارداد او یک بند فسخ قرارداد به ارزش 36میلیون یورو وجود دارد و این بسیاری تیم ها را وسوسه می کند.در واقع ماتیاس دی لیخت از آژاکس گزینه اصلی سران یووه به حساب می آید.