مانچینی ایده آل برای خط دفاع !

مونچی سخت مشغول به کار برای ساخت تیمی بی عیب در ژانویه است و از این رو گازتا دلو اسپورت خبر داد که رم به جذب جانلوکا مانچینی از آتلانتا علاقه دارد. قیمت مدافع تیم اهل برگامو 25 میلیون یورو است و این کار را برای خرید در ژانویه سخت کرده است و از مانچینی به عنوان گزینه در تابستان یاد می شود. او دراین فصل 4 گل در 14 بازی زده است. روگانی نیز یکی از گزینه های زیر رم برای پر کردن خط دفاعی است در حالی که فازیو افت کرده است و مارکانو و ژسوس در حد رم نیستند.