مونچی :در ژانویه خرید بزرگی انجام نمی دهیم.

مونچی مدیر ورزشی رم معتقد است که در ژانویه خرید بزرگی انجام نمی دهد زیرا این بدان معنی است که رم در تابستان اشتباه کرده است.
مونچی به اسکای اسپرت گفت :در سال اول نتیجه خوبی گرفتیم ولی هنوز بسیار زود است که فکر کنیم این فصل چگونه تمام می شود. در پایان فصل است که ارزیابی را انجام می دهیم ولی شاید اشتباهاتی کرده باشم و بر عهده من است. پالوتا به من گفت که این تیم توست ، رم توست‌. در ژانویهٔ همه انتظار دارند تا ما سه چهار بازیکن خوب جذب کنیم ولی چنین نیست و در ژانویه در تیم تغیرات زیادی انجام نمی دهیم. اگر تغییرات زیادی را ایجاد کنیم یعنی که در تابستان اشتباه کردیم. اکنون طرفداران رم چنین حسی را دارند زیرا وقتی تیم بزرگی در ایتالیا و اروپا هستید باید جام ببرید. می دانم که در فوتبال هرگز زمان نیست، ولی مطمئن هستم که ما درست می گوییم، چون می دانم که من و همکارانم چگونه کار می کنیم.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.