اوزان کاباک زیر ذره بین مونچی

رم می خواهد تا با 7/5 میلیون یورو اوزان کاباک بازیکن جوان ترکیه ای را جذب کند. مونچی آماده است تا بند 7/5 میلیون یورویی مدافع گالاتاساری را فعال کند و او را به ایتالیا بیاورد. منچستر یونایتد و المپیک لیون از جلمه مشتریان این مدافع 18 ساله هستند.