مشکل عضلانی مانولاس

کوستاس مانولاس در برتری دو بر صفر رمی ها مقابل پارما دو بار احساس ناراحتی کرد و در نهایت در دقیقه 60 به دلیل مشکل عضلانی جایش را به خوان خسوس داد .شرایط مدافع یونانی در 24 ساعته آینده بررسی خواهد شد.