تریگوریا؛بازگشت شیک،شکل سانتون

آخرین جلسه تمرینی رمی ها پیش از دیدار مقابل پارما امروز برگزار شد که ابتدا رمی ها به اتاق ویژه آنالیز رفتند تا مسابقات قبلی پارما را مشاهده و بررسی نمایند.سپس بازیکنان به سالن بدنسازی رفتند بعد از گرم کردن به زمین تمرینی رفتد.آنته کوریچ به صورت انفرادی تمرین کرد و دانیله ده روسی و داویده سانتون در سالن بدنسازی کار خود را ادامه دادند.از سویی پاتریک شیک که مشکل عضلانی داشت،با سایر بازیکنان تمرین کرد و حضورش مقابل پارما قطعی ست و مشکلی ندارد.دانیله ده روسی به دلیل التهاب غضروف زانو،همچنان دور از میادین خواهد بود.