مصاحبه مونچی با اسکای

رامون مونچی مدیر ورزشی رمی ها به تازگی به اسکای اسپرت مصاحبه ای انجام که بخش مهم آن در زیر قرار گرفته ست.
“من فکر می کنم در نهایت طرفداران آنچه که فکر می کنم را درک خواهند کرد.می دانم که در فوتبال زمان وجود ندارد اما می دانم که چگونه کار کنم و امیدوارم درست باشد.ما برای انتقال ناینگولان به اینتر در حال مذاکره بودیم.ما دو درخواست داشتیم:رادو و زانیولو.با این حال رادو به جنوا رفته بود.اینتر نمی خواست زانیولو را به فروش برساند،آنها احمق نیستند اما در عین حال واقعا راجا را می خواستند بنابراین طبیعی بود که باید چیزی از دست بدهند.زانیولو خیلی سریع تصمیم گرفت.”