ناینگولان باز نمی گردد

ماروتا مدیر ورزشی جدید اینتر در مورد حواشی اخیر مربوط به ناینگولان عکس العمل نشان داده است و معتقد است راجا میلان را ترک نمی کند. او گفت :ما مطمئن هستیم که راجا تیم را در ژانویه ترک نمی کند و بعد از محرومیت به تیم باز می گردد.