دانکن :از قبل برنده بازی معلوم بود.

دانکن بازیکن ساسولو از اشتباهات داوری علیه ساسولو گفت. هنگامی که رم با دو گل پیش بود پاتریک شیک توپ را وارد  بصورت مشکوک وارد دروازه رم کرد ولی تکنولوژی خط دروازه چنین چیزی را نشان نمی داد و وار آنرا تایید کرد. حال دانکن بازیکن ساسولو در پیچ خود به داوری اشتباه وارد کرد. او نوشت آرامش، این یک گل نیست. بگذارید فقط با شرم بردن فوتبال از بین بردن تصمیم بگیرد که چه کسی باید از قبل بازی برنده باشد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.