پانوچی گزینه جایگزینی دیفرا !

ماجرای جانشینی اوزبیو دی فرانچسکو هنوز ادامه دارد و گفته می شود در صورتی که رمی ها مقابل ساسولو و پارما با برد از زمین خارج نشوند،دی فرانچسکو از خانه اش خداحافظی خواهد کرد.به جز سوسا و مونتلا، گزینه جدید به نام کریستین پانوچی مطرح شده ست!بازیکن سابقه رم که هم اکنون سرمربی تیم ملی آلبانی ست،نامش به طور فزاینده ای برای پیوستن به رم مطرح شده ست.