هافبک شالکه موردتوجه مونچی

به گزارش کالچومرکاتو،مونچی مدیر ورزشی آ.اس رم،یوهانس گایز هافبک 25 ساله شالکه را زیر نظر دارد.قرارداد بازیکن در تابستان به پایان می رسد و سران تیم آلمانی مایل به فروش این بازیکن هستند.این بازیکن آلمانی هیچ شانسی برای بازی در این فصل نداشته ست و آینده این در این تیم ندارد.او سابقه بازی در ماینز و سویا را نیز دارد.البته در این فصل تا به اینجا به میدان نرفته ست.