کنفرانس دیفرا پیش از دیدار با یووه

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها پیش از دیدار فردا شب مقابل یوونتوس در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که بخش های مهم صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.
:”ادین ژکو برای سه هفته با تیم بازی نکرد ست و دیدن او از ابتدا ترکیب غیر ممکن ست.ده روسی نیز امروز تمرین کرده ست و شرایط او را روزانه ارزیابی خواهیم کرد.یووه؟آنها نشان دادند که بهترین تیم در ایتالیا برای سال های زیاد هستند.رم هرگز نتیجه خوبی در تورین نگرفته ست اما شاید فردا ما عملکرد خوبی داشته باشیم.ما از نظر ذهنی،فنی و فیزیکی سطح عالی قرار داریم و این فاکتور های مهمی برای یک مسابقه بزرگ ست.فردا چنگیز،شیک و کلایورت می توانند بازی کنند اما من هنوز نیاز دارم چنگیز را بررسی کنم زیرا با تیم تمرین نکرد.فلورنزی؟او می تواند به عنوان مدافع یا وینگر بازی کند.خواهیم دید.فاصله با یوونتوس؟یووه مرا سورپرایز نکرده ست.کمتر از آنجه که باید،کار کردیم.اجتناب ناپذیر ست و تیم باید در بازار نقل و اتقالات،کاری انجام دهد اما من با پالوتا صحبتی نکردم.رونالدو؟برای من مهم ترین بازیکن یوونتوس و قهرمانی بزرگ ست.او ارام ست سپس به طور ناگهانی به شما ضرب خواهد شد.من ترجیح می دهم او بازی نکند!”