رم – یووه بر عهده ماسا

اسامی داوران هفته هفدهم سری آ اعلام شد که بر ان اساس اقای داویده ماسا دیدار حساس آ.اس رم و یوونتوس را در تورین سوت خواهد زد.آقایان ترگونی و ووتو کمک ها و مارسکا داور چهارمم و اقای جاکوملی داور وار این مسابقه خواهند بود.این داور تا کنون 15 بار برای جالوروسی قضاوت کرده ست که جالوروسی 7 پیروزی،6 تساوی و دو شکست داشته ست.داویده 11بار بازی های یوونتوس را سوت زد که 9 پیروزی و دو تساوی در کارنامه تورینی ها با قضاوت این داور ثبت شده ست.