تریگوریا؛جزئیات تمرینات + عکس

امروز بعد از ظهر رمی ها به تریگوریا بازگشتند تا آخرین تمرینات خود را برای دیدارمقابل یوونتس انجام دهند.ابتدا تیم برای آنالیز حریف به اتاق ویدئویی رفت و سپس بعد از حضور در سالن بدنسازی، به زمین تمرینی رفتند تا به کارهای تاکتیکی بپردازند.ال شعراوی و لورنزو پلگرینی با سایر بازیکنان تمرین کردند.ار طرفی آنته کوریچ در سالن بدنسازی حضور داشت و به کارش ادامه داد.خبر خوب نیز حضور ادین ژکو و دانیله ده روسی در بخشی از تمرینات گروهی بوده ست.