پریماورا|آ.اس رم ۳-۰ ساسولو

در چارچوب رقابت های ۱/۸نهایی تیم کاپ ٬تیم پریماورا آ.اس رم تحت هدایت آلبرتو ده روسی،در کمپ اگوستینو دی بارتولومی،میزبان تیم ساسولو بودکه موفق شد با سه گل این تیم را شکست دهد و به مرحله 1/4نهایی کوپاایتالیا صعود کرد.گرکو،دوراتزو و بوسو گلزنان این مسابقه بوده اند.