مصاحبه جدید پالوتا

جیمز پالوتا بعد از جلسه اخیری که در بوستون برگزار شد،با سایت رسمی باشگاه مصاحبه ای انجام که بخش های مهم صحبت های تو در زیر قرار گرفته ست.

“ما سه روز در بوستون با هم بودیم و در مورد فوتبال و فعالیت های تجاری باشگاه صحبت کردیم.بدیهی ست که هیچکس در باشگاه از نتایج و عملکرد این فصل خوشحال نیست.ما یک گفت و گو باز و صادقانه در مورد مسائلی داشتیم که باید فوری به آن پاسخ داده شود و بهبود یابیم تا مسیر درست را پیدا کنیم.ما خیلی حصبت کردین و همه چیز روی میز گذاشته شد.اکنون تنها هدف ما بهتر شدن در همه چیز ست و ما با هم کار خواهیم کرد.از من،هیئت مدیره،تیم مدیریت،مونچی،دی فرانچسکو،کارکنان باشگاه،بازیکنان و همه کادر فنی.اگر کسی در باشگاه برای رسیدن به موفقیت متعهد نباشد،برای آنها جایی در اینحا نیست.”