مصاحبه موتا پیش از رم-جنوا

مارکو موتا بازیکن سابق آ.اس رم و جنوا که هم اکنون در لیگ قبرس حضور دارد،پیش دیدار تیم های سابق مقابل هم،مصاحبه ای انجام داده ست که گزیده ای از آن در این بخش قرار می گیرد.

“در قبرس تیم های سعی می کنند فوتبال بازی کنند،حتی با شجاعت.تفاوت قابل توجهی با لیگ های رقابتی اروپایی دارد.اکنون سه زبان مختلف آموختم.احساس می کنم می توانم خیلی بیشتر بازی کنم.اکنون 32ساله هستم اما می خواهم پنج یا شش سال دیگر بازی کنم.فرانچسکو توتی؟این یک افتخار بود که توانستم در کنار او بازی کنم و بخشی از این تیم بزرگ باشم.رمی که در آن بازی کردم،یک تیم بسیار قوی بود،با بازیکنان با کیفیت و مربی با قابلیت تاکتیکی.لوچانو اسپالتی چیزهای زیادی به من یاد داد.من همیشه با علاقه تیم سابق خود را دنبال می کنم.یک سرمربی به نام اسپالتی داشتم که به من اعتماد داشت هر چند تنها 23سال داشتم.خوشحالم که بخشی از زندگی ام در رم بوده ست.تجربه در رم بدون شک،از دیدگاه شخصی،مثبت بود.”