باوانیولی؛از عملکرد راضی نیستم

بتی باوانیولی سرمربی تیم بانوان بعد از برتری امروز مقابل باری به رما تی وی گفت:”این یک مسابقه دشوار بود.ما می توانستیم توپ را بهتر کنترل کنیم.ما به طور معمولی تهاجمی نبودیم و باید برخی شرایط را بهتر مدیریت می کردیم.حریف تلاش کرد تا یک مسابقه فیزیکی ایحاد کند.به جز نتیجه،از عملکرد راضی نیستم.زیرا مهم ست.همه آنها برای کسب نتیجه جنگیدند اما ما باید بهبود یابیم. اما خوب ست که با نتیجه مثبت به خانه باز می گردیم.”