نماینده های رم در بانوان ایتالیا

تیم ملی بانوان ایتالیا و زیر23 های ایتالیا،از یکشنبه 16دسامبر تا چهارشنبه 19 دسامبر یک جلسه تمرینی مشترک در کمپ کورچانو برگزار خواهند کرد.بر این اساس هر دو تیم بازیکنان خود را اعلام کردند که رمی ها پنج نماینده دارند.در زیر نماینده های رم قرار گرفته ست.

🔷 تیم ملی بانوان ایتالیا
الیسا بارتولی
روسالیا پیپیتونه
آناماریا سرتورینی
🔹زیر 23 ساله های ایتالیا
مارتینا پیِمونته
فلامینیا سیمونتی

منبع : توییتر رسمی تیم بانوان آ.اس رم