صدیق باز می گردد

گزارش ها در اسکاتلند نشان می دهد رنجرز عمر صدیق را به رم پس می دهد. او در شش ماهی که در اسکاتلند به سر می برد بازیکن تاثیری گزاری نبوده است و در این فصل فقط یک بار به میدان رفته است. جرارد سرمربی رنجرز از عملکرد بازیکن نیجریه‌ای راضی نیست و او را می خواهد در ژانویه به رم بفرستد.