عملکرد درخشان چنگیز در لیگ قهرمانان

در روزهای تیره رم،چنگیز اوندر ستاره رمی ها عملکرد خوبی از خود نشان داده ست.بازیکن ترک تبار جالوروسی،در شش مسابقه مرحله گروهی ،سه بار گلزنی کرده ست و یک پاس گل داده ست که به نوعی رکورد به حساب می آید.
تیم های زیادی از انگلیس خواهان این بازیکن هستند و با این شرایط بعید ست که سران رم او را حفظ کنند!!