در اروپا هم داور ضد رم ست !

سایت فورزا در خبری باز هم داوران را دشمن رم خطاب کرد!بعد از این که در سری آ و دیدار مقابل اینتر،روکی پنالتی روی زانیولو را اعلام نکرد،این بار نوبت به لیگ قهرمانان رسید.وقتی که بازی بدون گل پیش می رفت،پاتریک شیک در محوطه جریمه ویکتوریا پلژن توسط بازیکنان حریف متوقف شد.با مرور تصاویر آهسته تردید ها برای اعلام پنالتی بیشتر شد و داور مسابقه می توانست سوت بزند با این حال تیلور داور انگلیسی به راحتی از این صحنه عبور کرد.