مصاحبه مونچی پیش از دیدار با پلژن

مونچی مدیر ورزشی آ.اس رم پیش از دیدار مقابل ویکتوریا پلژن به خبرنگاران گفت:”موقعیت باشگاه هرگز تغییر نکرده و همچنان به سرمربی اعتماد داریم.وقتی اعتماد به یک فرد و یک حرفه ای وجود دارد،این اعتماد را به سختی از دست می دهیم.گاهی اوقات اخبار طبیعی ست.وقتی اخبار را در رم می شنوم یا می خوانم،کمی گیج می شوم.گاهی اوقات من کمی دیوانه می شوم و فکر می کنم آنها درباره تیم های دیگر صحبت می کنند.ما به سرمربی 100%اعتماد دارد.او همان مربی بوده ست که ما را به سوم سری آ و نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسانده ست.هیچ چیزی تغییری نکرده ست.مسئولیت بر دوش همه ست و هم چیز بر عهده سرمربی نیست.استعفای دیفرا!؟این یک جنون دیگر ست.من هرگز چنین چیزی نگفتم و آن را تصور نکردم.من می خواهم مدت زیادی بمانم.تا زمانی که من اینجا باشم،خوشحال خواهم بود.در کنار این تیم که فرصت برای تبدیل شدین به یک مدیر ورزشی ایتالیا به من داد.”