گزینه ای از بوسنی

در روزهای اخیر، سفر مونچی به بلژیک توجه همه کارشناسان بازار را جلب کرده است. از جمله نام های موجود می توان سیمیروت هافبک اهل بوسنی استاندارد لیژ بلژیک اشاره کرد. اما به گفته های هریس مرجونکا روزنامه نگار بوسنیایی هیچ ارتباطی با رم وجود ندارد.
هافبک 178 سانتی متر اهل بوسنی در تیم های استاندارد لیژ، پایوک، سارایوو بازی کرده است و برای تیم ملی بوسنی نیز به میدان رفته است