آخرین اخبار از تریگوریا

رم بعد از بازی مقابل کالیاری در تریگوریا قرنطینه شده است و بازیکنان تا بازی با پلژن حق خارج شدن را ندارند. چهارشنبه یکی از آخرین فرصت دی فرانچسکو است.ابتدا تیم به اتاق ویدئویی رفت تا مسابقات قبلی تیم حریف را آنالیز کند، سپس تمرینات در تمام زمینه‌ها شروع شد. درمان ژکو متوقف شد تا در کنار کوریچ و ده روسی کار انفرادی را شروع کنند. در سالن کار روی الشعراوی، لورنزو پلگرینی و کارسدروپ شروع شد .فردا کوریچ و کارسدورپ به سایر گروه اضافه خواهند شد
شک و تردید دی فرانچسکو باقی مانده است تا چه کسانی بازی می کنند  ولی امکان دارد که میرانته، مارکانو و سانتون به میدان بروند.
وضعیت مصدومان
دروسی :مشکل در زانوی راست کاپیتان هنوز بهبود نیافته است و وضعیت دروسی ارزیابی می شود
ژکو :مشکل ادین از ناحیه پای چپ است و احتمال دارد به بازی با يوونتوس برسد.
الشعراوی : مشکل استفان از ناحیه پا راست است و باعث متوقف شدن او شده است و زمان احتمالی بازگشت قبل از بازی با يوونتوس است.
پلگرینی: تخریب عضلانی در ران راست باعث شده است تا او نتواند رم را همراهی کند.
کوریچ : مشکل عضلانی از ناحیه پا باعث شده است تا هافبک کروات نتواند رم را همراهی کند.
کارسدورپ:التهاب مصدومیت قدیمی، او را متوقف کرده.