پسران آلبرتو دروسی طلسم شدند.

شکستی دیگر برای تیم پریماورا

پسران آلبرتو دروسی با نتیجه 4-1 به امپولی باختند و یک باخت دیگر برای تیم پریماورا بدست آمد. تیم دروسی از 2نوامبر پیروز نشده است و آخرین امتیاز تیم آنها به بازی با جنوا بر می گردد که دو تيم به  نتیجه  3-3  رضایت دادند. تک گل رم را کانیانو در دقیقه 27 به ثمر رساند.

Zamarion; Parodi, Cargnelutti (81′ Santese), Trasciani, Semeraro; Pezzella (71′ Bucri), Marcucci, Simonetti (54′ Chierico); Besuijen (54′ Bamba), Celar, Cangiano (81′ Buso). A disp.: Pagliarini, Coccia, Buttaro, Nugro, Silipo, Meo, Milanese