ترکیب های احتمالی مقابل کالیاری

ترکیب های احتمالی آ.اس رم برای دیدار امشب مقابل کالیاری از دیدگاه رسانه های معتبر ایتالیا اعلام که بر این اساس مارکانو و زانیولو نیز در ترکیب اصلی حضور دارند.

 

GAZZETTA DELLO SPORT: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick

CORRIERE DELLO SPORT: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick.

IL MESSAGGERO: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick.

IL TEMPO: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick.

CORRIERE DELLA SERA: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick

LA REPUBBLICA: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick

IL ROMANISTA: Olsen; , , Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick