باوانیولی؛بازی خوبی انجام ندادیم

بتی باوانیولی سرمربی تیم بانوان آ.اس رم بعد از برتری تیمش مقابل اوروبیکا و صعود به مرحله نیمه هایی کوپاایتالیا به رما تی وی گفت:”ما فوتبال خوبی به نمایش نگذاشتیم و فقط نتیجه را کسب کردیم.من به اوروبیکا تبریک می گویم چرا که تمام تلاش خود را انجام داد.دختران من خوب واکنش نشان دادند و خوشبختانه رو ما به جلو حرکت می کنیم.”