مونچی: من رم را ترک نمی کنم

مونچی اقرار می کند که رم پایین تر از انتظارات عمل کرده است و رم را ترک نمی کند. او در مصاحبه  با Cadena SER گفت : رم یک تیم بلند پرواز است. ما می‌دانیم که می توانیم در مراحل پایانی لیگ قهرمانان رقابت کنیم. ما برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم و می دانیم که کار سختی است. در لیگ قهرمانان اروپا جزئیات تفاوت را ایجاد می کند. ما می خواهیم جاه طلب باشیم ولی تیم متناقضی داریم. ما در لیگ ثبات نداریم و از باخت به اسپال و اودنیزه رنج می بریم بنابراین پایین تر از انتظارات عمل کردیم. ما هفتم هستیم و باید مشکلات خود را ارزیابی کنیم. ما هنوز به شیک امید داریم. حرف هایی که درمورد ادین ژکو و رئال مادرید شنیدم کاملا شایعه است. مصدوميت های زیاد حتی برای رئال مادرید و بارسلونا هم اتفاق می افتاد و این طبیعی است. من با مدیر ورزشی سویا رابطه خوبی دارم و با هم صحبت می کنیم. وضعیت من در رم خوب است و هیچ جایی نمی روم.