مصاحبه بویان در مورد ایتالیا

بویان کرچیچ بازیکن سابق رم و حال استوک سیتی مصاحبه ای با بی بی سی در مورد زمان بازی خود در ایتالیا و اسپانیا کرده است. او گفت :”در اسپانیا و ایتالیا، هنگامی که شما برنده شوید بهترین هستید و زمانی که می بازید، خیلی فاجعه بار هستید. در ایتالیا، یک بازی که شما برنده می شوید ، نمی توانید به خیابان بروید زیرا مردم خیلی مشتاق هستند و زمانی که بازی را می بازید، دیوانه می شوند و پس از بازی آنها منتظر شما هستند.وقتی در رم بودم، یک بازی را باختیم و طرفداران در تمرینات در انتظار ما بودند. بازی بعدی مقابل لاتزیو بود، بازی سال بود. آنها گفتند:امروز می توانید شکست بخورید، اما بازی بعدی هیچ دلیلی برای شکست نیست. اما این حرف درست نیست. بسیاری از بازیکنان به این فشارها توجه ندارند ولی بازیکنانی هستند که بیشتر حساس هستند. اینجا در انگلستان، شما این فشار را احساس نمی کنید و می توانید از بازی لذت ببرید.در اولین فصل خود در لالیگا 10 گل به ثمر رساند و سپس مردم لقب مسی جدید را به من دادند.من کیفیت خود را میشناسم و می دانم که مسی نیستم.زمانی که من به رم و میلان رفتم،به عنوان بویان نرفتم،به عنوان یک ستاره جدید و مسی جدید می شناختند.”