مصاحبه برایان با اسکای

برایان کریستانته هافبک ایتالیایی آ.اس رم به تازگی مصاحبه ای با اسکای انجام داده ست که گزیده ای از صحبت های او در این بخش قرار می گیرد.
“ما قطعا لیگ را با حضور در بین چهار تیم بالای جدول به پایان خواهیم رساند.هر آنچه که نیاز ست را داریم فقط باید به ثبات برسیم که آن را از دست داده ایم.از آنجا که ما به اندازه کافی خوب نیست،شکست مقابل تیم های کوچک؟آیا دلیلی برای مبارزه با تیم های کوچک تر وجود دارد؟باید بیشتر مقابل تیم هایی چون اودینزه،اسپال و بولونیا کار کنیم که روی کاغذ شانس بیشتری برای ما وجود دارد.در سری آ هیچ مسابقه ای آسان نیست اما یکی از اصلی ترین کارهایی ست که ما باید برای بهبود آن تلاش کنیم.در حال تلاش برای حل آن هستیم و باید این کار را انجام دهیم.در حال کار روی زمین هستم و در مقابل کالیاری،ما باید سه امتیاز را به خانه ببریم و آن هماهنگی که از دست داده ایم را پیدا کنیم.”