فرعون برترین بازیکن ماه رم

استفان الشعراوی در نظر سنجی برترین بازیکن ماه رم انتخاب شد. او در این ماه 2گل به سمپدوریا زد.
گزینه های دیگر کوستاس مانولاس، لورنزو پلگرینی و اولسن بودند. او در بازی مقابل رئال مادريد مصدوم شد.