فرانچسکو توتی در کلینیک کودکان+تصاویر

فرانچسکو توتی امروز از بخش قلب و عروق،بیهوشی و جراحی قلب کلینیک کودکان مسیح در شهر رم بازدید کرد،کلینیکی که رابطه نزدیکی با آن دارد.خدای شهر رم اعلام کرد بخشی از درآمد حاصل از کتاب جدید خود که را به این کلینیک و کودکانش اختصاص می دهد.

کاپیتان سابق رم با رئیس این کلینیک نیز ملاقات کرد .فرانچسکو صحبت هایی نیز انجام داده ست.وی اظهار داشت:”از اینکه اینجا هستم خوشحالم و مدتی را با بچه ها،والدین،پرستاران و پزشکان صرف می کنم.من می دانم که کلینیک شما سال بعد 150 ساله خواهد شد و برنامه های بزرگی دارید.به ویژه گسترش دفتر مرکزی پالیدوره و یک مرکز جدید در ویلا پامفیلی.من می خواهم بخشی از این داستان باشم می خواهم حمایت کنم تا بیمارستان جدید تحقق آماده شود. همچنان به فرزندان در رم وتمام دنیا کمک می کنم.بیماران و خانواده های آنها،شما را دوست دارند.”